Sybaris

Sybaris leży na Wybrzeżu Jońskim. Obecnie jest to mała wioska, która w dawnej przeszłości funkcjonowała jako duże miasto. Miasto w czasach Pitagorasa opływało w zbytki. Pitagoras przeciwny temu zjawisku rozkazał zburzyć miasto. Archeolodzy po długich pracach wykopaliskowych odnaleźli ruiny domów, term, kolumn. Prace nad starożytnymi wykopaliskami trwają do dziś. Jest jednak wyznaczony teren który mogą zwiedzać turyści.