Rossano

Rossano to małe miasteczko Wybrzeża Jońskiego leżące w odległości 100 km. na północny wschód od Cosenzy. Miasteczko jest niezwykłe dzięki kościołowi św. Marka. W Muzeum Diecezjalnym należącym do tego kościoła przechowywany jest bezcenny rękopis- Codex Purpureus Rossanensis z VI w., który zawiera fragmenty ewangelii wg. Św. Marka i Św. Mateusza. Wypisane są one złotymi i srebrnymi literami na pergaminie, który ma kolor purpury.