Pompeje

Pompeje to miasto zniszczone przez wybuch Wezuwiusza w 79r. Jak podają historycy wybuch trwał kilka minut i zasypał 25 000 mieszkańców Pompei. Wykopaliska z XVIII w. dowiodły że pod grubą warstwą pyłu wulkanicznego zachowało się wiele ulic, placów, budynków. Zwiedzając Pompeje ma się wrażenie przeniesienia się w czasy odległe, w których żyli starożytni mieszkańcy.