Nekropolie Etrusków

Nekropolie Etrusków to dwa ogromne cmentarzyska. Etruskowie w VI w. p.n.e. władali Rzymem, stanowili niezwykłą cywilizację. Ich nekropolie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Badania nad historią Etrusków stanowią do dziś wielkie wyzwania dla historyków.