Monte Casino

Monte Casino to miejsce walk między Niemcami a wojskami alianckimi. Walki doprowadziły do całkowitego zniszczenia opactwa benedyktyńskiego, które zostało założone w VI w. przez św. Benedykta. Po długich i wyczerpujących walkach klasztor został zdobyty przez Polaków z II Korpusu Wojska Polskiego. Po wojnie klasztor odbudowano. W pobliżu klasztoru znajduje się cmentarz żołnierzy polskich z napisem: ,,Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.