Lanciano cud eucharystyczny

Lanciano to miejsce gdzie w VIII w. w małym kościółku  doszło do nadzwyczajnego cudu eucharystycznego. Podczas odprawiania mszy hostia stała się prawdziwym ciałem, a wino prawdziwą krwią. Do dnia dzisiejszego ciało i krew nie zmieniają swej struktury chemicznej. Jest to niezwykle! Wierni którzy przyjeżdżają do kościółka w Lanciano z całego świata doświadczają cudownych uzdrowień.