Herkulanum

Herkulanum to miasto historyczne położone obok Wezuwiusza, zostało zniszczone wraz z Pompejami. Błoto wulkaniczne zasypało miasto na 12m. Miasto zostało przypadkowo odkryte. Obecnie nadal trwają prace wykopaliskowe, ale jest też możliwość zwiedzania Herkulanum przez turystów. Do tej pory odkopano między innymi Willę Papirusów leżącą przy morzu. W wilii znajdowała się dawna biblioteka, świadczą o tym liczne zwoje papirusów. Odkopano też 200 ciał ludzkich doskonale zakonserwowanych.